Föoretaget pepparrotsfält

Företagets Historia

Margarethas farfars far, Carl Andersson, kom till Fjärås som mejerist i slutet av 1800-talet. Han var en av de första i Fjärås som började odla pepparrot som ”extraknäck”.

Carls son, Axel Andersson, började på 1920-talet att handla med pepparrot. Han kom senare att kallas pepparrotskungen.

Axels son Inge Andersson övertog verksamheten 1968 och började tillsammans med sin fru Gudrun att utöka pepparrotsodlingen. På 1970-talet blev Inge störst i Sverige på odling. Inge och Gudrun startade upp gårdsbutiken i liten skala under 1990-talet, och har sedan lagt ner mycket arbete på att utöka butiken med t ex egna KRAV-odlade tomater, massor av frilandsgrönsaker, färskost och inläggningar.

2004 tog Inges dotter, Margaretha tillsammans med sin man Mikael Jonsson över gårdsbutik och pepparrotsodling. Idag är det Mikael som driver firman vidare.